XIII Mistrzowskie Warsztaty Wokalne
prof. dr hab. Anny Jeremus-Lewandowskiej
Kutno-Siemienice-Strzelce‌ ‌06‌ ‌–‌ ‌15‌ ‌sierpnia‌ ‌2021

pod patronatem
Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu we Wrocławiu

   

Wszystkie dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej
Letniego Festiwalu Muzycznego
pod adresem www.letnifestiwal.pl

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Kutnie
Urząd Gminy Strzelce
Polfarmex SA
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Katedra Wokalistyki Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu
Kutnowski Dom Kultury
Fundacja Promocji Muzyki ARTIFEX

Praca nad profesjonalnym rozwojem artystycznym młodych adeptów śpiewu jest celem naszych wokalnych spotkań. Warsztaty mają charakter praktyczny.  Uczestnicy Warsztatów wezmą udział w 4 koncertach dla mieszkańców miasta Kutna oraz Gminy Strzelce – koncert maja charakter otwarty dla wszystkich miłośników śpiewu i muzyki.

Warsztaty prowadzone będą pod kierunkiem:

prof. dr hab. Anny Jeremus-Lewandowskiej (sopran koloraturowy, AM Poznań)

ks. prof.‌ ‌dr‌ ‌hab.‌ ‌Zdzisława‌ ‌Madeja‌‌ Figasa ‌ ‌(tenor,‌ ‌Kierownik‌ ‌Katedry‌ ‌Wokalistyki,‌ ‌AM‌  ‌Kraków)

Katarzyny‌ ‌Zając-Caban‌ ‌‌(sopran,‌ ‌konsultant‌ ‌CEA)

Konsultacje z zakresu kameralistyki odbędą się z udziałem: 
dr‌‌ ‌ha‌b.‌ ‌Jarosława‌ ‌Domagały‌ ‌
mgr‌‌ ‌Marii‌ ‌Rudawskiej-Pętlak  ‌ 

 

!!! UWAGA !!!
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA 

całkowity koszt udziału w Warsztatach – 1000 zł.

Należy przygotować:

 • 4 pieśni (w tym 1 dowolną pieśń kompozytora polskiego) – ze szczególnym uwzględnieniem pieśni St. Moniuszki 
 • 4 arie operowe (w tym 1 klasyczną, 1 polską i 2 dowolne) -ze szczególnym uwzględnieniem utworów St. Moniuszki
 • 2 dowolne utwory z repertuaru sakralnego 
 • 1 utwór z repertuaru operetkowego lub musicalowego

W ramach Warsztatów pracujemy nad repertuarem utworów: 

 • Operowych
 • Pieśniarskiej
 • Oratoryjno-kantatowch
 • Musicalowych
 1. Możliwa jest konsultacja utworów wybranych przez uczestnika poza wymaganym repertuarem.

 2. Prosimy o przysłanie nagrań 2 dowolnych utworów w formacie MP3, na adres e-mail: koloratura14@gmail.com łącznie z krótką informacją o uczestniku.

 3. Kwalifikacja nastąpi po przesłuchaniu nagrań w terminie zgodnie z kolejnością napływających zgłoszeń

 4. Opłata za udział w Warsztatach wynosi: 1000 zł dla uczestników (udział w zajęciach, zakwaterowanie i wyżywieniem). Po zakwalifikowaniu uczestnicy wpłacają wpisowe w wysokości 150 zł. Pozostała część kwoty w terminie do 29 lipca 2021.

 5. Koszty przejazdu pokrywają Uczestnicy.

 6. Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Kutnowskiego Domu Kultury, wg szczegółowego planu.

 7. Przewiduje się bezpłatne korzystanie z ćwiczeniówek.

 8. Przewidywane są również zajęcia z pianistami. 

 9. Zaplanowano 4 koncerty dla publiczności, w których będą mogli wziąć udział wybrani Uczestnicy Warsztatów. Informacje i rejestracja na stronie www.jeremusanna.pl

 

Afisze warsztatów ( PDF-1     PDF-2  )